18 Şubat 2010 Perşembe

BAHAR GELİR İKEN' ARI HASTALIKLARINADA DİKKAT EDELİM !! ???
NOSEMA

Nosema apis adlı küçük bir tek hücreli mikroorganizma tarafından meydana getirilir. Hayat evresinin bir periyodunda spora dönüşür ve sporlar yıllarca yaşayabilecek kadar dayanıklıdırlar. Sporlar bu mikroorganizmanın dağılma formlarıdır ve hastalık bir arıdan diğerine bulaştırılmış olmaktadır. Sporlar uçma yeteneğini hemen kaybetmiş arılar tarafından petek gözlerine veya üzerlerine bırakılır ve bu işlem ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında olur. Ana arıların yumurta atmaya başlayacağı erken ilkbahar aylarında gözlerin temizlenmesi esnasında sporlar arılar tarafından alınır ve arıların sindirim sistemine geçen sporlar burada gelişirler ve çatlarlar. Arıların ventriculum damarlarındaki hücreleri enfekte ederler. Ağır enfekte olmuş arıların sindirim sistemindeki hücrelerde 100 ... civarında spor bulunur ve sporlar tekrar enfeksiyon yapma kabiliyetine sahiptirler.


Bilindiği gibi Nosema Dizanterinin sebebi değildir. Ama dizanteri bu hastalığın yayılması için önemli bir etkendir. Nosemanın arılar üzerindeki etkileri olursa, onların ömürlerini % 50 oranında kısalttığı şeklinde özetlenebilir. Bu etkide kolonideki enfekte olmuş arıların oranıyla doğrudan ilişkilidir. Arılardaki bu hastalığın en basit pratik semptomu; enfekte olmuş kolonilerin ilkbaharda gelişmemesi ve hastalık belirtilerini ortadan kaldırmadan da gelişmemiş olmamasıdır. Ağır enfekte olmuş kolonilerin verim kapasiteleri oldukça düşerler. Bu kolonileri mutlaka kontrol etmek gerekmektedir. Nosema genellikle öldürücü değildir. Pek çok koloni haziran ayında bu hastalıkla bulaşık olabilir.


Amaç havaların iyileşmesi ile ana arının yumurtlamada en üst düzeye ulaşması ile birlikte bu hastalık etkisini azaltmaya başlar. Şüphe yok ki nosema bazı kolonilerin sönmesine de sebep olabilir. Ancak normalde her zaman değil. İyi olmayan yaz dönemi şartları arılar için aşıra stres şartları ve dizanteri gibi hastalıklar nosemanın ortaya çıkması için önemli etkenlerdir.
TEDAVİ :Hastalıkta ilerleme görülmesi halinde Fumidil- B antibiyotik ilaçlar şurupla arılara verilmelidir. İlaç sıcak suyla değil de, ılık suyla birlikte sulandırılmalıdır ki aksi takdirde ilaçta bozulma olabilir. İlaçla mücadeleden sonra bu hastalık mutlaka kontrol altına alınabilecektir.


Tavsiye edilebilen bir ekstra koruma yöntemi de peteklerin fumigasyonudur. Fumigasyon; yılın erken aylarında boş peteklerin bir kovana doldurulması ve bu kovanın üst kısmına % 80’lik asetik asit konularak bir hafta bekletilir ve daha sonra petekler havalandırıldıktan sonra kullanılabilir.
Kış veya değişik neden ile ölen arıların yavrulu petekleri arılar temizler diye bazı arıcı arkadaşlar tarafından saglıklı kovanlara kulanılmaktadır icinde ölü yavru bulunan bu petekler yavru çürügü ve bu gibi hastalıklara zemin hazırlar ki bence bu petekler yakılarak imha edilmelidir
Bir petek kazanacagım der iken kovanlardan hatta kombile arılıktan olmayın
notbu bilgi paylaşımında güner kayralın blogundanda faydalanılmıştır teşekkür ederim
BİLİNEN ŞU Kİ :
BAHAR GELİR İKEN BAKILAN ARI YAZIN BAL OLARAK TEŞEKKÜR EDER

Hiç yorum yok: